Betydelse

Fåmansbolag :-

Aktiebolag som till övervägande del, minst 50 procent, ägs av högst fyra personer. Eftersom närstående som till exempel föräldrar, barn och make räknas som en person kan dock ägarkretsen i fåmansbolag i praktiken vara mycket stor. För fåmansbolag gäller särskilda regler för bland annat utdelning och kapitalvinst, de så kallade 3:12-reglerna.Ordlista

Sök i alfabet

A  B   C  D   E  F   G  H   I  J   K  L   M  N   O  P   Q  R   S  T   U  V   W  X   Y  Z   Ä  Å   Ö  

Bodelningsavtal - viktigt för både gifta och sambor

Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det,...

Skriv dina avtal på avtal24.se


Juridiskt korrekt avtal anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Våra jurister hjälper dig med familjejuridik.


Läs mer


Ring och prata med våra jurister!

0771 24 00 24

VIKTIG UPPLYSNING! De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller rättspraxis som tillkommit efter det att frågan besvarats, kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline och Avtal24 ansvarar inte för att den information som lämnas på SvarOnline är korrekt och inte heller för kostnader eller förluster/skador som kan ha uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken.