SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Underhåll och försörjningsplikt Senast uppdaterad 2011-02-11

Barnbidrag och underhåll

FRÅGA: Hej Jag och mina barns mamma delar uppfattning om vad barnbidraget skall gå till. Finns det något skrivet om vad barnbidraget skall täcka? Barnen är idag boende 50 % hos mig samt 50 % hos sin mamma. Mamman hävdar att hon skall handha hela barnbidraget eftersom hon är arbetslös och således har en lägre inkomst. Eftersom det inte handlas särskilt mycket kläder och övriga nödvändigheter hos mamman anser jag att det vore bättre att dela bidraget och då även dela på alla barnens utgifter. Som det är idag vill mamman att jag skall handla kläder, skor, betala fritidskostnader och andra kostnader som kan uppkomma. Idag handlar jag kläder, skor och andra saker men jag vill att sakerna stannar hemma hos mig. Barnens mamma är såklart inte positiv till att jag inte sponsrar henne med kläder längre. Om inte bidraget delas så anser jag att modern skall stå för vissa baskostnader och när kostnaden blir högre än bidragsdelen så delar vi på den överskjutande delen. Idag fungerar barnbidraget mer som ”bostads/överlevnadsbidrag” , det är detta jag motsätter mig. Modern hävdar också att jag kan bli skyldig att betala underhåll till henne, pga. att jag har arbete och således högre inkomst, trots att barnen bor hos mig 50 % . Vi har varit frånskilda i 6 år och detta borde vara fullständigt horribelt. Visst har jag det bättre ställt ekonomiskt men någon skyldighet till ekonomiskt stöd kan jag väl inte ha? Jag och min flickvän skall snart bli sambo och köpa hus och innan man går in i detta vill man försäkra sig om att inga överraskningar kan uppkomma. Mamman hävdar också att hon kan riva upp ett avtal om gemensam vårdnad och att hon skall driva en rättslig process mot mig och att jag då endast skall ha barnen varannan helg. Jag anser dock att barnen skall ha rätt att bo hos oss båda, växelvisboende 50 % hos mamman och 50 % hos mig. Frågor: 1. Vad skall ett barnbidrag gå till? 2. Vilka rättigheter har jag till delat bidrag? 3. Ekonomisk skyldighet till mina barns mamma trots att det var 6 år sedan vi skilde oss? 4. Hävande av gemensam vårdnad? Vilka åtgärder bör jag vidta i denna ”soppan”?

SVAR: 1. Barnbidraget ska helt enkelt gå till barnets uppehälle och uppfostran, någon exaktare beskrivning ger inte lagen. Kläder är ju dock definitivt en del av detta. Behövs pengarna till att klara hyran används ju pengarna även där till barnets uppehälle. Någon slutsats om exakt vad som pengarna ska gå till är därför svår att dra. 2. Barnbidraget kan delas mellan föräldrarna. Ni måste dock vara överens om det och därefter skicka en anmälan om delat bidrag till försäkringskassan. 3. Om barnen bor växelvis ska du i princip slippa betala något till barnens mamma. I kostnaden för barnens underhåll ska dock föräldrarna betala var och en efter sin förmåga. Det är därför troligt att du kan behöva stå för en större del av utgifterna än barnens mamma, så länge du tjänar betydligt mer än henne. 4. En domstol kan på talan av en av föräldrarna besluta om ensam vårdnad. Vid bedömningen om ensam vårdnad är bäst för barnet läggs särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor kring barnet. Finns det stora svårigheter kan rätten tilldela en av föräldrarna vårdnaden. Även om någon av föräldrarna är opassande som vårdnadshavare kan rätten besluta om ensam vårdnad. I båda dessa bedömningar är vad som kan anses bäst för barnet avgörande. Barnens mamma kan dock inte ensidigt riva avtalet om gemensam vårdnad. Som sagt kan du försöka ansöka om att dela på barnbidraget. Det är dock fortfarande troligt att du är tvungen att stå för en större del av utgifterna för barnen, då du har en högre inkomst. Om du är orolig för att barnens mamma ska föra en talan om ensam vårdnad kan det vara klokt att kontakta en jurist.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken