SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Underhåll och försörjningsplikt Senast uppdaterad 2011-02-11

Hur beräknas underhållsbidrag?

FRÅGA: Vad ingår i det underhåll jag får från mina barns pappa? Är det så att jag ensam skall stå för alla deras kostnader, t ex körkort och andra större utgifter. Tacksam för ett svar.

SVAR: Föräldrarna är skyldiga, var och en efter sin förmåga, att ta del i kostnaderna för barnets underhåll enligt 7 kap. 1 § FB (Föräldrabalken). Denna underhållskyldighet fullgörs genom underhållsbidrag om föräldern inte varaktigt bor med barnet, se 7 kap 2 § FB. Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller dom och bestämts med beaktande av umgängets omfattning. När underhåll beräknas görs det med utgångspunkt i vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov fastställs genom standardiserade schablonbelopp, baserade på barnets ålder och procentsatser av prisbasbeloppet. Det finns inget regelverk som närmare anger varje kostnad som ingår i schablonbeloppet. Dock brukar man säga att större kostnader, såsom t.ex. körkort, inte ingår utan att det är något som ni föräldrar måste komma överens om tillsammans. Domar och avtal om underhållsbidrag är bindande för båda parter. Om ni föräldrar är överens kan ni ändra underhållsbidraget genom ett nytt avtal. Detta gäller även om bidraget tidigare bestämts genom en dom. Underhållsbidraget kan både höjas och sänkas. Kan ni inte komma överens, måste den av er som vill få en ändring vända sig till domstol för att få ett nytt underhållsbidrag fastställt.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken