SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Testamente Senast uppdaterad 2011-02-10

Testamente - efterlevande maken ska sitta i orubbat bo

FRÅGA: Min far har avlidit. Enligt hans testamente är hans önskan är att hans fru ska sitta i orubbat bo. När hon avlider ska hans arv delas lika mellan hans fem barn (tre gemensamma och två sedan tidigare äktenskap). Vi har nyligen fått veta att det finns ytterligare ett barn, som lämnats ute ur testamenten. Har han rätt till 1/6 del av pappas arv? Har läst lite om laglott, vilket ska vara hälften av arvslotten. Betyder det att han endast har rätt till hälften av en 1/6?

SVAR: Barn till arvlåtaren kallas bröstarvinge, och är arvlåtarens närmaste arvinge. En efterlevande makes arvsrätt går före andra arvingars rätt att ta arv, även bröstarvingarnas (3 kap 1 § st 1 ÄrvdaBalken). Ett undantag från makes förtur till arv görs dock för särkullbarn. Ett särkullbarn är arvlåtarens barn med annan än den efterlevande maken. Särkullbarn har rätt att få sitt arv redan vid arvlåtarens död. Man kan således inte testamentera bort särkullbarnets rätt att få ut sin laglott (laglott = halva arvslotten)direkt. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, och istället få sitt arv då den efterlevande maken dör (3 kap 9 § ÄB). Utifrån de förutsättningar du angett skulle det "sjätte barnet" ha rätt att direkt få ut sin laglott, dvs. hälften av en sjättedel av arvet.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken