SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Dödsbo, Bouppteckning, Värdering Senast uppdaterad 2011-02-08

Arvskifte och avregistrering av dödsbo

FRÅGA: Min mor har avlidit och jag och mina båda syskon ar nu fått tillbaka boupptekningen från skattemyndigheten. Frågan nu är hur gör man för att göra arvsskifte och avregistrering av dödsboet? Vi är helt överens om hur tillgångarna skall fördelas.

SVAR: Arvskiftet kan upprättas av dödsbodelägarna själva så länge de är överens. Ett arvskifte skall vara skriftligt enligt ärvdabalken. I handlingen skall framgå hur den avlidnes egendom fördelas och den skall skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Arvskiftet behöver inte registreras, men det kan vara klokt att göra det då själva skifteshandlingen utgör bevis på övergången av äganderätten. Görs inget arvskifte kvarstår dödsboet som juridisk person.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken