Juridik/Dödsbo, Bouppteckning, Värdering     Senast uppdaterad   06:14:14 11-Feb-2011

Vilka regler gäller för tillgångar i dödsbo innan bouppteckning gjorts?Fråga:

Hej, Min mor har avlidit och hon efterlämnar bla en bil med en skuld som motsvarar bilens värde. Bilen och skulden är skriven på min mor. Nu vill min far betala skulden alt ta över skulden och skriva över bilen på sig eftersom de hade bilen tillsammans. Låter detta sig göras innan bouppteckningen om far kommer överens med bilfirman? Eller vad finns för möjliga alternativ här? Kan han överhuvudtaget använda bilen fram till bouppteckningen och ska han forstätta betala på skulden fram till bouppteckningen. Hälsningar


Svar:

När en person avlider upprättas ett dödsbo efter den avlidne, där dennes tillgångar och skulder ingår. Både bilen och skulden tillhör alltså dödsboet efter din mor. Skulden ska betalas med medel ur dödsboet, inte av din far. Eftersom bilen är en tillgång i dödsboet ska den förvaltas av dödsboets delägare, däribland din far. Han har i och med detta möjlighet att använda bilen. För att kunna ta över bilen helt och hållet kan han exempelvis köpa bilen av dödsboet. På så sätt får dödsboet medel att betala tillbaks skulden.


Bodelningsavtal - viktigt för både gifta och sambor

Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det,...


Vad du som sambo bör tänka på

Allt fler svenskar ingår samboförhållanden, men många saknar kunskap om vad som gäller rent juridisk...

Skuldebrev mellan privatpersoner

En trygghet när du lånar ut pengar.

Få tillbaka dina utlånade pengar i tid.
Undvik onödiga konflikter.
Juridiskt korrekt skuldebrev anpassat efter din unika situation.
Skriv skuldebrev

Ring och prata med våra jurister!

0771 24 00 24

VIKTIG UPPLYSNING! De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller rättspraxis som tillkommit efter det att frågan besvarats, kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline och Avtal24 ansvarar inte för att den information som lämnas på SvarOnline är korrekt och inte heller för kostnader eller förluster/skador som kan ha uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken.