SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Frågebanken

Vi har samlat över 1000 besvarade frågor i vår frågebank!

Kanske det du undrar över finns här, annars är du välkommen att fråga oss.

Just nu jobbar vi med att lägga Frågebanken i flera underkategorier

Sök direkt bland våra svar

visa bara gratissvar

Eller ange område
och ämne här:


Saker att tänka på

Juridik / Bodelning mellan sambor Senast uppdaterad 2011-02-13

Undantag från likadelningsprincipen vid bodelning mellan sambor.

FRÅGA: Hej! Min sambo hävdar att vi inte behöver dela lika på gemensamt inköpt hus eftersom vi inte har levt ihop i fem år. Är det reglerat i sambolagen speciell tid som par måste sammanleva för att likadelning skall ske?

SVAR: I 15 § sambolagen (kan du slå upp på www.lagen.nu) finns en s.k. skevdelningsregel som innebär att undantag kan göras från likadelningsprincipen, bl.a. vid kortare samborelationer. Här blir omständigheterna i det enskilda fallet avgörande. Det är dock inte så att likadelningsprincipen automatiskt upphör för att ett samboförhållande varat under en kortare tid utan hänsyn måste tas till situationen i sin helhet.

DelaVIKTIG UPPLYSNING De svar som återfinns i Frågebanken avser tidigare besvarade frågor. Ändringar i lagstiftning eller praxis som tillkommit efter det att frågan besvarats kan innebära en risk för att svaret inte längre är korrekt. Vår strävan är dock att hålla alla uppgifter uppdaterade. SvarOnline ansvarar inte för kostnader eller förluster/skador som uppstått till följd av eventuella felaktigheter i Frågebanken